• Język: Polski Polski
  • Waluta: EUR
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WRBVENDING

Niniejszy regulamin sklepu internetowego WRBVENDING, dostępnego pod adresem internetowym www.wrbvending.pl , który administrowany jest przez WRBvending sp. z o.o., pod firmą WRBvending sp. z o.o.ul. Stelmachów 58L / 3, 31-341 Kraków, Numer NIP: 9452252070, Numer REGON: 520977809, wpisaną do KRS ,Numer NIP: 6751700764, Numer REGON: 382987929, Numer KRS:0000946683 telefon kontaktowy: +48 790 211 389,+48 790 211 369, określa reguły korzystania ze sklepu internetowego, w tym: zasady zawierania Umów Sprzedaży z klientem za pośrednictwem sklepu, prawa i obowiązki zarówno Klienta jak i Sprzedawcy, zasady reklamacji oraz zwrotu zakupionego towaru.

 

1. Definicje

 

W regulaminie zostały użyte definicje, które oznaczają:

 

1.1. Sklep- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.wrbvending.pl

 

1.2. Klient - osoba fizyczna, prawna, bądź jednostka administracji publicznej dokonująca zakupu na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji, oraz nabywająca prawa do jej własności.

 

1.3. Sprzedawca- WRBvending sp. z o.o.
ul. Stelmachów 58L / 3, 31-341 Kraków, Numer NIP: 9452252070, Numer REGON:520977809, telefon kontaktowy: +48 790 211 389,+48 790 211 369, adres e-mail:kontakt@wrbvending.pl

1.4. Towar- produkt prezentowany przez Sprzedawcę w Sklepie WRBVENDING.

 

1.5. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży produktu zawierana lub zawarta pomiędzy Sprzedawcą WRBvending sp. z o.o.  a Klientem, za pośrednictwem Sklepu internetowego WRBVENDING, regulowana poprzez Kodeks Cywilny.

 

1.6. Formularz rejestracji- kwestionariusz pozwalający na założenie konta Klienta w Sklepie internetowym www.wrbvending.pl.

 

1.7. Konto Klienta- konto w Sklepie internetowym, które obejmuje informacje na temat danych Klienta, produkty dodane przez Klienta do ulubionych, historię zamówień Klienta.

 

1.8. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta na zakup towaru w Sklepie WRBVENDING, które opisuje ilość oraz rodzaj zakupionych przez Klienta produktów.

 

 

 

2. Informacje ogólne

 

 

 

2.1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu WRBVENDING www.wrbvending.pl

 

2.2. Sprzedawca oznajmia, że szanuje i przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

2.3. Klient składający zamówienie w Sklepie WRBVENDING wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu sfinalizowania transakcji.

 

2.4. Przeglądanie produktów oraz ich zakup w Sklepie internetowym WRBVENDING nie wymaga zakładania konta Klienta.

 

2.5. Utworzenie konta Klienta jest dobrowolne oraz jednorazowe. Dane, które zostaną podane podczas rejestracji nowego Klienta będą służyły sprawniejszej realizacji kolejnych zamówień.

 

2.6. Warunkiem założenia konta Klienta w Sklepie WRBVENDING jest podanie niezbędnych danych osobowych zgodnych z prawdą.

 

2.7. Logowanie się na konto Klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w

 

Formularzu rejestracji.

 

2.8. Klient posiadający konto Klienta ma wgląd do swoich danych osobowych, ma możliwość do ich zmiany oraz całkowitego usunięcia, a także wgląd do historii swoich zamówień.

 

2.9. Sprzedawca zobowiązuje się do posiadania produktów w swoim asortymencie, które są: nowe, zakupione w sposób legalny, bezpieczne i nieszkodliwe dla dzieci i młodzieży.

 

2.10. Ceny towarów podane są w polskich złotych oraz euro i są to ceny NETTO. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy.

 

2.11. Koszty dostawy są uwarunkowane następującymi czynnikami: wybranym przez Klienta sposobie dostawy, rodzaju przesyłki. Ceny dostawy są widoczne dla Klienta przed złożeniem zamówienia.

 

 

 

 

 

3.Umowa sprzedaży

 

3.1. W celu zawarcia wiążącej Klienta i Sprzedawcę umowy sprzedaży, Klient za pośrednictwem Sklepu WRBVENDING:

 

a. dokonuje wyboru produktów (ilości i rodzaju) oraz dodaje je do koszyka,

 

b. wypełnia formularz zamówienia i podaje niezbędne do wysyłki dane osobowe,

 

c. wybiera dogodną dla siebie metodę płatności i sposób dostawy przesyłki.

 

3.2. Do momentu złożenia zamówienia Klient ma prawo dokonywać zmian w swoim koszyku: dodawać produkty oraz zmieniać ilość produktów.

 

3.3. Sprzedawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej www.wrbvending.pl, który jest dostępny dla Klientów 7 dni w tygodniu całodobowo, a także w godzinach pracy biura pod numerami telefonu +48 790 211 389,+48 790 211 379.

 

3.4. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca zobowiązuje się wysłać drogą elektroniczną na podany wcześniej przez Klienta adres e-mail potwierdzenie o przyjęciu zamówienia, wówczas tworzy się Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 

3.5. Wiadomość od Sprzedawcy musi zawierać wszystkie dla Klienta niezbędne informacje o zamówieniu, tj. rodzaj i ilość zakupionego towaru, wybraną przez Klienta metodę płatności oraz rodzaj dostawy i całkowitą kwotę do zapłaty.

 

 

 

4. Metody płatności

 

 

 

4.1. Sprzedawca umożliwia podane poniżej metody płatności:

 

a. przelew tradycyjny na rachunek bankowy,

 

b. płatność gotówką za pobraniem.

 

4.2. Płatność za zakupiony Towar musi nastąpić w dniu złożenia Zamówienia, w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.

 

4.3. W przypadku wybrania przelewu tradycyjnego Sprzedawca zobowiązuje się wysłać zakupiony Towar niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie.

 

4.4. Sprzedawca dołącza paragon do zamówienia, a na życzenie Klienta wystawia fakturę VAT po uprzednim podaniu przez Klienta właściwych danych.

 

 

 

 

 

5. Realizacja zamówienia oraz dostawa

 

 

 

5.1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony Towar zgodny z opisem zawartym w Sklepie WRBvending

5.2. Towar zostanie wysłany na adres wcześniej podany przez Klienta.

 

5.3. Czas realizacji zamówienia, na który składa się: kompletowanie zamówienia, przygotowanie zamówienia do wysyłki, przekazanie przesyłki wybranemu przez Klienta dostawcy, wynosi przeciętnie 2 dni robocze lecz może zostać wydłużony w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności.

 

5.4. Czas dostarczenia zamówienia zależy od wcześniejszego wyboru Klienta rodzaju dostawy.

 

5.5. Klient ma prawo do osobistego odebrania zamówienia po uprzednim telefonicznym zawiadomieniu Sprzedawcy.

 

5.6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego zamówienia, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail lub poprzez kontakt telefoniczny.

 

5.7. W przypadku zakupu produktów o różnych terminach dostawy Klient ma możliwość:

 

a. żądać dostarczenia produktów częściami,

 

b. żądać dostarczenia całości zamówionych produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 

5.8. Klient, bądź osoba przez niego upoważniona ma obowiązek w obecności kuriera sprawdzić stan przesyłki. Jeśli Klient zauważy widoczne uszkodzenia przesyłki powinien w obecności kuriera spisać protokół reklamacyjny.

 

 

 

 

 

6. Prawo odstąpienia od umowy

 

 

 

6.1. Klient w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia Towaru może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

 

6.2. W celu realizacji odstąpienia od umowy Klient składa Sprzedającemu oświadczenie woli, przesyłając je na adres siedziby Sklepu lub adres poczty Sklepu WRBVENDING: kontakt@wrbvending.pl.

 

6.3. Klient, który dostarczył Sprzedawcy pocztą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zostanie powiadomiony w ten sam sposób o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli.

 

6.4. Sprzedawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ma obowiązek zwrócić Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy do Klienta.

 

6.5. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem należności Klientowi do czasu nie otrzymania Towaru z powrotem lub nie otrzymania od Klienta potwierdzenia odesłania Towaru.

 

6.6. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), Sprzedawca ma prawo odmowy do odstąpienia od umowy z Klientem, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, lub w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić.

 

6.7. Zwracany przez Klienta Towar powinien być zapakowany w taki sposób, aby nie uszkodził się podczas transportu. Obowiązkiem Klienta jest zwrócić Sprzedawcy Towar w nienaruszonym stanie.  Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z używania go w zakresie wykraczającym poza konieczność sprawdzenia jego cech i funkcjonowania.

 

 

 

6.8. Klient ponosi koszty związane z opakowaniem i odesłaniem Towaru Sprzedawcy.

 

 

 

 

 

7. Reklamacje

 

 

 

7.1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 

7.2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.

 

7.3. Reklamację produktu można zgłosić pisemnie na podany w Regulaminie adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@wrbvending.pl

 

7.4. Składając reklamację Klient zobowiązany jest do okazania dowodu zakupu Towaru.

 

7.5. W reklamacji Klient powinien zawrzeć informacje takie jak: zwięzły opis wady produktu, okoliczności i datę wystąpienia wady, określenie żądania Klienta (obniżenie ceny produktu, odstąpienie od Umowy sprzedaży), dane Klienta składającego reklamację.

 

7.6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 

7.7 Klient zobowiązany jest do odesłania lub dostarczenia Towaru na adres: ul. Stelmachów 58L / 3, 31-341 Kraków.

 

 

 

8. Postanowienia końcowe

 

 

 

8.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych

 

przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie,

 

w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej

 

zmianie Sprzedawca poinformuje Klientów z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 

8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;

 

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o

 

ochronie danych osobowych.

 

8.3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

 

dochodzenia roszczeń.

 

8.4. Treści na stronie Sklepu WRBVENDING w szczególności grafika, zdjęcia, kolorystyka, tekst na stronie stanowią własność Sprzedawcy. Każdorazowe wykorzystanie przedmiotowych treści wymaga pisemnej zgody Sprzedającego, a nie uzyskanie zgody grozi odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

 

8.5. Regulamin obowiązuje od dnia 28.12.2019r.